Spotkanie poświęcone pamięci Czesława Dubiejka

Spotkanie poświęcone pamięci Czesława Dubiejka

W dniu 17 września 2015 r. w czytelni Pułtuskiej Biblioteki Publicznej im. Joachima Lelewela odbyło się spotkanie poświęcone pamięci Czesława Dubiejka, wybitnego bibliotekarza, archiwisty, pedagoga, który swą wieloletnią pracą dał wyraz miłości do Ziemi Pułtuskiej. Spotkanie połączone z prezentacją wystawy pt.: „Czesław Dubiejek – Człowiek Kultury” zorganizowano w ramach Dni Patrona Pułtuska Św. Mateusza. Wystawę zrealizowano z projektu „Zatrzymać czas… znaczniki tożsamości Ziemi Pułtuskiej”, dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura – Interwencje 2015.

Organizatorem spotkania i wystawy jest Pułtuska Biblioteka Publiczna im. J. Lelewela. Patronat honorowy nad wystawą objęli: Starosta Pułtuski, Burmistrz Miasta Pułtusk, Pułtuskie Towarzystwo Społeczno – Kulturalne, Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Pułtusku.

Swoimi wspomnieniami podzielili się współpracownicy i przyjaciele Czesława Dubiejka, m. in.: Daniel Ciok, Piotr Kalinowski, Edward Malinowski, Halina Wichrowska, Barbara Walkiewicz, Urszula Witkowska, Marianna Woźniak, Kazimierz Wiesiołek.

Zapraszamy do zwiedzania wystawy w godzinach otwarcia Biblioteki do 30 listopada.