Literacki Tłusty Czwartek u Lelewela już za nami

Literacki Tłusty Czwartek u Lelewela już za nami

Literacki Tłusty Czwartek u Lelewela już za nami. Spotkanie przebiegło w podniosłej atmosferze poezji Stanisława Grochowiaka. Ciekawe epizody dotyczące życia i twórczości poety, zgromadzonej publiczności, przedstawili Ewelina Tomczak i Lech Chybowski. Scenariusz spotkania opracowany został na podstawie publikacji pt. "Dusza czyśćcowa. Wspomnienia o Stanisławie Grochowiaku." Zgodnie z tradycją tłustego czwartku, wieczór literacki w Czytelni Biblioteki uwieńczony został poczęstunkiem w postaci smacznych pączków.

 

Tekst: Barbara Zbrzezna

Fot. Kamil UchnastLiteracki Tłusty Czwartek u Lelewela już za nami

Zakup nowości wydawniczych „Dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” w ramach zadania „Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków - Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0”.