Promocja książki Pana Zdzisława Pieńkosa

Promocja książki Pana Zdzisława Pieńkosa

W dniu 9 listopada w Czytelni Pułtuskiej Biblioteki Publicznej im. Joachima Lelewela odbyło się spotkanie autorskie, promujące książkę Pana Zdzisława Pieńkosa, wieloletniego nauczyciela historii w „naszym” Liceum Ogólnokształcącym im Piotra Skargi, pt.: Wyprawa Janusza Radziwiłła na Kijów w 1651 roku.

Spotkanie odbyło się we współpracy Dyrektora Ośrodka Badań nad Mazowszem „ATENA”, prodziekana Wydziału Historycznego dr Radosława Lolo, który doskonale wprowadził słuchaczy w czasy siedemnastowiecznej Polski. 

Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł wystosował okolicznościowy list gratulacyjny, odczytany na promocji.

Podczas spotkania można było nabyć książki z osobistą dedykacją autora.