Promocja książki Pana Zdzisława Pieńkosa

Promocja książki Pana Zdzisława Pieńkosa

W dniu 9 listopada w Czytelni Pułtuskiej Biblioteki Publicznej im. Joachima Lelewela odbyło się spotkanie autorskie, promujące książkę Pana Zdzisława Pieńkosa, wieloletniego nauczyciela historii w „naszym” Liceum Ogólnokształcącym im Piotra Skargi, pt.: Wyprawa Janusza Radziwiłła na Kijów w 1651 roku.

Spotkanie odbyło się we współpracy Dyrektora Ośrodka Badań nad Mazowszem „ATENA”, prodziekana Wydziału Historycznego dr Radosława Lolo, który doskonale wprowadził słuchaczy w czasy siedemnastowiecznej Polski. 

Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł wystosował okolicznościowy list gratulacyjny, odczytany na promocji.

Podczas spotkania można było nabyć książki z osobistą dedykacją autora.Promocja książki Pana Zdzisława Pieńkosa

Zakup nowości wydawniczych „Dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” w ramach zadania „Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków - Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0”.