Podziękowanie

Podziękowanie

Za użyczenie lokali dziękuję:

 

Janowi Zalewskiemu, Staroście Pułtuskiemu, Beacie Jóźwiak – wicestaroście

Róży Krasuckiej, Zastępcy Burmistrza miasta Pułtusk,

Marii Zarembie, Prezes Zarządu i Ewie Kowalskiej, Prokurent, Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o. o w Pułtusku

Annie Frejlich, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Agnieszce Kowalskiej, Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej,

Annie Kamińskiej, Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Klaudyny Potockiej,

Jarosławowi Druchniakowi, Dyrektorowi Zespołu Szkół im. Jana Ruszkowskiego,

Barbarze Meredyk, Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi,

 

Za pomoc przy transporcie zbiorów, mebli i sprzętu komputerowego dziękuję:

 

Sławomirowi Blochowi, Prezesowi Pułtuskiego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych
sp. z. o. o i jego pracownikom,

Tadeuszowi Nalewajkowi, Dyrektorowi Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej
sp. z.o.o i jego pracownikom,

Waldemarowi Wojtaszkowi, Dyrektorowi Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
sp. z. o. o i jego pracownikom

Dorocie Orłowskiej, Dyrektorowi Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa, nauczycielom i uczniom szkoły

Grzegorzowi Niesiobędzkiemu właścicielowi „Ngj Galeria Mebli”

 

Państwa życzliwość i bezinteresowność bardzo usprawniła niełatwe dla nas zadanie przenosin i pozwoliła na szybkie przywrócenie funkcjonowania biblioteki, opracowania i udostępniania zbiorów dla mieszkańców powiatu pułtuskiego.

 

Bożena Potyraj

 

Dyrektor

Pułtuskiej Biblioteki Publicznej

im. Joachima Lelewela