Podziękowanie

Podziękowanie

Za użyczenie lokali dziękuję:

 

Janowi Zalewskiemu, Staroście Pułtuskiemu, Beacie Jóźwiak – wicestaroście

Róży Krasuckiej, Zastępcy Burmistrza miasta Pułtusk,

Marii Zarembie, Prezes Zarządu i Ewie Kowalskiej, Prokurent, Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o. o w Pułtusku

Annie Frejlich, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Agnieszce Kowalskiej, Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej,

Annie Kamińskiej, Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Klaudyny Potockiej,

Jarosławowi Druchniakowi, Dyrektorowi Zespołu Szkół im. Jana Ruszkowskiego,

Barbarze Meredyk, Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi,

 

Za pomoc przy transporcie zbiorów, mebli i sprzętu komputerowego dziękuję:

 

Sławomirowi Blochowi, Prezesowi Pułtuskiego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych
sp. z. o. o i jego pracownikom,

Tadeuszowi Nalewajkowi, Dyrektorowi Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej
sp. z.o.o i jego pracownikom,

Waldemarowi Wojtaszkowi, Dyrektorowi Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
sp. z. o. o i jego pracownikom

Dorocie Orłowskiej, Dyrektorowi Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa, nauczycielom i uczniom szkoły

Grzegorzowi Niesiobędzkiemu właścicielowi „Ngj Galeria Mebli”

 

Państwa życzliwość i bezinteresowność bardzo usprawniła niełatwe dla nas zadanie przenosin i pozwoliła na szybkie przywrócenie funkcjonowania biblioteki, opracowania i udostępniania zbiorów dla mieszkańców powiatu pułtuskiego.

 

Bożena Potyraj

 

Dyrektor

Pułtuskiej Biblioteki Publicznej

im. Joachima Lelewela

Informacje

Biblioteka Narodowa
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Zakup nowości wydawniczych Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.