Światowy dzień poezji

Światowy dzień poezji

Z okazji światowego dnia poezji odbyło się głośne czytanie wierszy dla dzieci z Publicznego Przedszkola nr 5. Zajęcia zostały przeprowadzone 21 marca przez pracownika Filii nr 3 Pułtuskiej Biblioteki Publicznej im. Joachima Lelewela.Informacje

Biblioteka Narodowa
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Zakup nowości wydawniczych Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.