Wystawa Kurpiowska

„…nie godzi się nie znać ziemi, na której mieszkamy”

 

Wystawa Kurpiowska

Pułtuska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela zaprasza serdecznie na wystawę poświęconą zwyczajom i obyczajom Kurpiów. Hasło przewodnie wystawy stanowi cytat z wiersza Władysława Syrokomli „…nie godzi się nie znać ziemi, na której mieszkamy”.

Ekspozycja adresowana jest do amatorów sztuki ludowej oraz miłośników tradycji i zwyczajów ludowych wpisanych w barwną scenografię Pułtuska i okolic. Można ją zwiedzać od początku lipca do końca września 2012 r.

Żywimy nadzieję, że będzie ona znakomitą inspiracją do pośredniego poznawania oblicza Kurpiowszczyzny.Wśród eksponatów wystawy znajdują się zarówno wypożyczone od prywatnych właścicieli stroje ludowe, hafty, kilimy kurpiowskie, jak i materiały przybliżające m. in. region i piękno kurpiowszczyzny, gwarę, historię kultury materialnej Kurpi.

 

Zakup nowości wydawniczych „Dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” w ramach zadania „Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków - Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0”.