Dofinansowanie z programu Kultura Dostępna 2021

Projekt Lem

Dofinansowanie z programu Kultura Dostępna 2021

Z radością informujemy, że Pułtuska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela uzyskała dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu  w ramach programu Kultura Dostępna 2021 na realizację zadania pt. „Projekt Lem”. Celem programu jest wspieranie zadań służących ułatwieniu dostępu do kultury, skierowanych do szerokiego grona odbiorców i sprzyjających integracji społecznej.

W 2021 roku przypada 100. rocznica urodzin Stanisława Lema i projekt „Projekt Lem” koncentruje się wokół postaci wybitnego pisarza. Działania związane z projektem, będą miały na celu przedstawienie odbiorcom sylwetki utalentowanego pisarza, ale także człowieka i wizjonera, którego tematyka twórczości wykraczała ponad przeciętność. Projekt realizowany jest od kwietnia do końca listopada 2021 roku.

 

Zakup nowości wydawniczych „Dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” w ramach zadania „Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków - Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0”.