Orange dla bibliotek

Orange dla bibliotek

Pułtuska Biblioteka Publiczna im. J. Lelewela wraz ze swoimi filiami: Filia nr 1 ul. Brzozowa 5, Filia nr 2 ul. 13 Pułku Piechoty 1 i Filia nr 3 ul Na Skarpie 10, od 2010 r. uczestniczy w Programie Akademia Orange dla Bibliotek, którego organizatorem jest Fundacja Orange. Program ma za zadanie popularyzację wykorzystania Internetu przez użytkowników Biblioteki, a w szczególności zapewnienie szerokopasmowych łączy internetowych w placówce głównej i jej filiach, zakup materiałów oraz prowadzenie projektów o charakterze edukacyjnym.

 

W 2010 r. biblioteka otrzymała darowiznę w wysokości 1 588,63 zł. którą przeznaczono na zapewnienie dostępu do szerokopasmowych łączy internetowych w Bibliotece głównej i jej trzech filiach. W 2011 r. biblioteka otrzymała dotację w wysokości 6.655,82 zł., która w części pokryła koszty dostępu do Internetu w Bibliotece głównej i jej trzech filiach oraz przeznaczona była na wyposażenie stanowisk komputerowych dla użytkowników Biblioteki. W 2012 r. Pułtuska Biblioteka Publiczna w ramach Programu Akademia Orange dla Bibliotek otrzymała dotację w wysokości 2 339,41 zł. Środki przeznaczone były w szczególności na pokrycie kosztów związanych z dostępem do Internetu w Bibliotece i jej filiach biorących udział w programie, a także zakup programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. W 2013 r. dotację z programu Orange Dla Bibliotek w kwocie 5 464.99 zł, przeznaczono na edukację oraz popularyzację wykorzystania Internetu przez użytkowników Biblioteki, a w szczególności na zapewnienie dostępu do szerokopasmowych łączy internetowych w placówce głównej i filiach, a także na zakup materiałów oraz prowadzenie projektów o charakterze edukacyjnym w okresie od 1 sierpnia 2012 r. do 31 grudnia 2013 r. W roku 2014 biblioteka po raz piąty otrzymała dotację w ramach programu Orange dla Bibliotek z Fundacji Orange. Wysokość dotacji wyniosła 3 084,38 zł. W roku 2015 biblioteka otrzymała dotację w ramach programu Orange dla Bibliotek z Fundacji Orange. Wysokość dotacji wyniosła 1799.22 zł. Otrzymane środki przeznaczone były na edukację oraz popularyzację wykorzystania Internetu przez użytkowników Bibliotek, a w szczególności na zapewnienie dostępu do szerokopasmowych łączy internetowych w placówce głównej i filiach, a także na zakup materiałów oraz prowadzenie projektów o charakterze edukacyjnym od 1 stycznia 2015 do 31 lipca 2015 r.

 

 

 

 

 

 

Zakup nowości wydawniczych „Dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” w ramach zadania „Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków - Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0”.