X Wyścig po historię

X Wyścig po historię

W X edycji konkursu historyczno – sprawnościowego „Wyścig po historię” w kategorii szkół gimnazjalnych zwyciężyła drużyna z Publicznego Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Pułtusku.

Kolejne miejsca uzyskały:

II. Drużyna z Publicznego Gimnazjum nr 3 im. ks. biskupa Andrzeja Noskowskiego w Pułtusku.

III. Drużyna z Publicznego Gimnazjum im. rtm. Witolda Pileckiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przemiarowie.

IV. Drużyna z Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Klaudyny Potockiej w Pułtusku.

W kategorii szkół podstawowych zwyciężyła drużyna z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Ireny Szewińskiej w Pułtusku.

Kolejne miejsca uzyskały:

II. Drużyna z Publicznej Szkoły Podstawowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przemiarowie.

III. Drużyna z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Pułtusku.

IV. Drużyna z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. mjr. Henryka Sucharskiego w Pułtusku.

V. Drużyna z Publicznej Szkoły Podstawowej im. bł. Jana Pawła II w Płocochowie.

Zwycięskim w obu kategoriach drużynom wręczono nagrody i dyplomy.

W kategorii szkół gimnazjalnych prawo szukania „skarbu” uzyskała zwycięska drużyna Publicznego Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Pułtusku, która nie wykonała zadania w wyznaczonym czasie. Drużyna z Publicznego Gimnazjum nr 3 im. ks. biskupa Andrzeja Noskowskiego, która zajęła II miejsce, również nie odnalazła skarbu. III drużyna z  Publicznego Gimnazjum im. rtm. Witolda Pileckiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przemiarowie w sposób zgodny z regulaminem wykonała zadanie w wyznaczonym czasie.

W kategorii szkół podstawowych prawo szukania „skarbu” nabyła drużyna z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Ireny Szewińskiej w Pułtusku, która nie wykonała zadania w wyznaczonym czasie. Prawo do znalezienia skarbu uzyskała drużyna, która zajęła II miejsce, czyli drużyna z Publicznej Szkoły Podstawowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przemiarowie, która wykonała zadanie w czasie regulaminowym.

Uczestnikom konkursu oraz opiekunom drużyn Burmistrz Miasta Pułtusk, dyrektor Archiwum Państwowego w Warszawie Oddział w Pułtusku oraz Dyrektor Pułtuskiej Biblioteki Publicznej im. Joachima Lelewela wręczyli pamiątkowe dyplomy oraz nagrody zwycięzcom.

 X Wyścig po historię

Zakup nowości wydawniczych „Dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” w ramach zadania „Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków - Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0”.