Światowy Dzień Pluszowego Misia

Pluszowy miś jest najukochańszym przyjacielem każdego dziecka. Zaradzi na troski, da się przytulić, nie zabiera zabawek, jak młodsze rodzeństwo. Dlatego wcale nie dziwne, że ma swój własny dzień. Co roku 25 listopada obchodzony jest Światowy Dzień Pluszowego Misia.

Światowy Dzień Pluszowego Misia

Pluszowy miś jest najukochańszym przyjacielem każdego dziecka. Zaradzi na troski, da się przytulić, nie zabiera zabawek, jak młodsze rodzeństwo. Dlatego wcale nie dziwne, że ma swój własny dzień. Co roku 25 listopada obchodzony jest Światowy Dzień Pluszowego Misia. 

Z tej właśnie okazji w Pułtuskiej Bibliotece Publicznej im. J. Lelewela zorganizowano konkurs plastyczny pt. „Oto Miś, Pluszowy Miś”. W konkursie wzięli udział uczniowie klas I-III szkół podstawowych w Pułtusku i gminie oraz uczniowie SOSW. Celem konkursu było pobudzenie i rozwijanie uzdolnień plastycznych dzieci oraz zainteresowanie młodego czytelnika książką. Wpłynęło aż 164 prac, wykonanych pod kierunkiem 36 nauczycieli z 7 szkół. Rozstrzygnięcie konkursu i uroczyste wręczenie nagród odbyło się 1 grudnia 2011 r.

Jury konkursowe w składzie: Barbara Popielska (przewodnicząca), Bożena Potyraj, Barbara Zbrzezna i Justyna Brzozowska przyznało następujące miejsca i wyróżnienia:

 

I miejsce

- Paweł Górski – uczeń SOSW

- Bianka Kojer – uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Pułtusku

II miejsce

- Tomasz Ślubowski – uczeń SOSW

- Konrad Boczkowski – uczeń SOSW

III miejsce

- Oliwia Matląg – uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Pułtusku

- Maria Komsta – uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Pułtusku

- Klaudia Godlewska – uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej w Przemiarowie

Wyróżnienia

-Weronika Kaźmierczak – uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej w Płocochowie

-Dawid Gerek – uczeń Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Pułtusku

- Magdalena Tak – uczennica SOSW

- Mikołaj Biernacki – uczeń Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Pułtusku

- Weronika Barbarska – uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Pułtusku

- Karolina Zaręba – uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Pułtusku

- Marta Szymańska – uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Pułtusku

Nagrodzone dzieci otrzymały dyplomy i nagrody, a nauczyciele podziękowania za pomoc w przygotowaniu prac uczniów. Konkurs przygotowała i prowadziła Justyna Brzozowska – młodszy bibliotekarz Wypożyczalni i Czytelni dla Dzieci.

 Światowy Dzień Pluszowego Misia

Zakup nowości wydawniczych „Dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” w ramach zadania „Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków - Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0”.