XI Wyścig po historie

XI Wyścig po historie

Komisja w składzie: Piotr Karkowski – przewodniczący, Bożena Potyraj, dr Krzysztof Wiśniewski, Michał Kisiel, Krzysztof Łukawski po podsumowaniu punktów z kart uczestnictwa stwierdza, że w kategorii szkół gimnazjalnych osiągnięto następujące wyniki:                                                                

zwyciężyła drużyna z Publicznego Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Pułtusku.

 

Kolejne miejsca uzyskały:

II.  Drużyna z Publicznego Gimnazjum nr 3 im. ks. biskupa Andrzeja Noskowskiego w Pułtusku.

III. Drużyna z Publicznego Gimnazjum im. rtm. Witolda Pileckiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przemiarowie.

IV.  Drużyna z Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Klaudyny Potockiej w Pułtusku.

W kategorii szkół podstawowych osiągnięto następujące wyniki:

po dogrywce zwyciężyła drużyna z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Ireny Szewińskiej w Pułtusku.

Kolejne miejsca uzyskały:

II.  Drużyna z Publicznej Szkoły Podstawowej im. rtm. Witolda Pileckiego  w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przemiarowie.

III. Drużyna z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. mjr. Henryka Sucharskiego w Pułtusku.

IV.   Drużyna z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Klaudyny Potockiej w Pułtusku.
V.    Ex aequo  drużyna z Publicznej Szkoły Podstawowej im. bł. Jana Pawła II w Płocochowie i drużyna z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi  im. Tadeusza Kościuszki w Pułtusku.

Uczestnikom konkursu oraz opiekunom drużyn Burmistrz Miasta Pułtusk, kierownik Archiwum Państwowego w Warszawie Oddział w Pułtusku oraz dyrektor Pułtuskiej Biblioteki Publicznej im. Joachima Lelewela wręczyli pamiątkowe dyplomy oraz nagrody zwycięzcom.XI Wyścig po historie

Zakup nowości wydawniczych „Dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” w ramach zadania „Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków - Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0”.