Projekt Lem

Projekt Lem

Budynek Pułtuskiej Biblioteki Publicznej im. Joachima Lelewela

 

Pułtuska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela uzyskała dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Kultura Dostępna 2021. Celem programu jest poszerzanie zakresu usług bibliotek oraz dostosowanie ich do potrzeb lokalnej społeczności, zwłaszcza młodzieży i osób starszych.

Projekt, który uzyskał dofinansowanie zatytułowany jest „Projekt Lem” i ma na celu przybliżenie odbiorcom sylwetki utalentowanego pisarza – Stanisława Lema w 100. rocznicę urodzin twórcy. Ale także przedstawienie człowieka i wizjonera, którego tematyka twórczości wykraczała ponad przeciętność. Projekt realizowany jest od kwietnia do końca listopada 2021 roku.

Działania projektu to:

  • prezentacja multimedialna pt. „Stanisław Lem – życie i twórczość Autora, którego zazdrości Polsce świat” umieszczona na platformie YouTube Biblioteka Pułtusk,
  • organizacja wyjazdu do Teatru Ochoty na sztukę „Solaris. Wspomnienie z przyszłości”,
  • organizacja wyjazdu do Planetarium Centrum Nauki Kopernik w Warszawie,
  • lekcje biblioteczne „Co po Lemie? Stanisław Lem – życie i twórczość” dla uczniów szkół ponadpodstawowych oraz wychowanków SOSW w Pułtusku,
  • spotkanie autorskie z Wojciechem Orlińskim, znawcą twórczości Stanisława Lema.

Partnerem PBP im. J. Lelewela w projekcie jest Fundacja Promocji Kultury i Edukacji „Art-Heart”. Patronat medialny nad projektem objęły redakcje „Tygodnika Pułtuskiego”
i „Pułtuskiej Gazety Powiatowej” oraz portale internetowe Pułtusknews i wpu24.

Zachęcamy do obejrzenia prezentacji „Stanisław Lem – życie i twórczość Autora, którego zazdrości Polsce świat” na platformie YouTube Biblioteka Pułtusk, a także do śledzenia dalszych działań projektowych na Facebooku oraz stronie internetowej Pułtuskiej Biblioteki Publicznej im. J. Lelewela.

 Projekt Lem

Zakup nowości wydawniczych „Dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” w ramach zadania „Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków - Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0”.