To największe jest szaleństwo, nie znać słowa bezpieczeństwo

To największe jest szaleństwo, nie znać słowa bezpieczeństwo

Wczoraj, do naszej Biblioteki, po raz kolejny zawitali aktorzy z Teatru Edukacji i Profilaktyki Maska w Krakowie, którzy zaprezentowali spektakl pt. „To największe jest szaleństwo, nie znać słowa bezpieczeństwo”. Dzieci poznały historię biedronki Aldonki, która zgubiła się w lesie i nie mogła znaleźć drogi do domu. Na pomoc przybył jej skrzat Jeżynek, który nauczył ją podstawowych zasad bezpieczeństwa i pomógł odnaleźć mamę.

Opowieść zachwyciła wszystkie zgromadzone w Czytelni dzieci, które z wielkim entuzjazmem brały udział w przedstawieniu.

 

Realizacja zadania profilaktycznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2023 

Książka–uczy–leczy–pomagaTo największe jest szaleństwo, nie znać słowa bezpieczeństwo

Zakup nowości wydawniczych „Dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” w ramach zadania „Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków - Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0”.