Bez Litości

Promocja książki Andrzeja Kwiatkowskiego

Bez Litości
19 października w naszej Bibliotece odbyło się spotkanie autorskie z doktorem nauk humanistycznych, Panem Andrzejem Kwiatkowskim, oraz promocja jego pierwszej publikacji beletrystycznej – kryminału „Bez litości”. Nasza dyskusja dotyczyła wielu ciekawych zagadnień, związanych między innymi z literackimi ambicjami autora oraz bogatą problematyką powieści. Podczas spotkania była także możliwość nabycia książki wraz z autografem pisarza.
Jeszcze raz gratulujemy Panu Andrzejowi jego świetnego debiutu w literaturze pięknej, a po jego książkę zapraszamy już niebawem do Wypożyczalni Głównej oraz do naszych Filii.


Bez Litości

Zakup nowości wydawniczych „Dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” w ramach zadania „Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków - Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0”.