Dni Patrona Miasta Św. Mateusza

Dni Patrona Miasta Św. Mateusza

Wyścig po historię

Konkurs historyczno – sprawnościowy Wyścig po historię, organizowany już po raz czwarty, na stałe wpisał się w obchody Dni Patrona Miasta św. Mateusza. Organizatorzy, stawiając sobie za cel przede wszystkim popularyzowanie kultury regionalnej i integrację pułtuskiej społeczności, w tym roku zwrócili szczególną uwagę na przypomnienie wydarzeń historycznych dotyczących miasta i regionu w związku 90. rocznicą Bitwy Warszawskiej.

 

Wyścig po historię jest dla uczniów szkół doskonałą okazją do wykazania się zarówno wiedzą historyczną jak i sprawnością sportową. Uczestnicy nie tylko odpowiadają na pytania dotyczące znajomości historii naszego miasta ale też skaczą na skakance, biegają na czas i strzelają z łuku. Zdobywcy pierwszych miejsc: uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 1: Martyna Kachel, Oliwia Sobocińska, Adam Trzciński, Bartosz Trojgo wraz z opiekunem Panią Anną Pieńkowską oraz uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2: Wojciech Froch, Mariusz Lesiński, Klaudia Rzeczkowska, Karolina Wiśniewska wraz z opiekunem Panią Agnieszką Dygą z pozytywnym skutkiem poszukiwali ukrytego skarbu.Nagrody oraz wyróżnienia wręczyli: wiceburmistrz - Zenon Kowalewski, dyrektor Domu Polonii - Jerzy Rosa oraz organizatorzy konkursu: dyrektor Pułtuskiej Biblioteki Publicznej im. J. Lelewela – Bożena Potyraj, Radosław Lolo – Prezes Pułtuskiego Towarzystwa Społeczno – Kulturalnego oraz kierownik Archiwum Państwowego m. st. Warszawy Oddział w Pułtusku – Krzysztof Wiśniewski. Patronat honorowy nad konkursem objął Burmistrz Miasta Pułtusk, patronat medialny Tygodnik Pułtuski oraz Pułtuska Gazeta Powiatowa.

 

Pułtusk Czyta Dzieciom


Pułtuska Biblioteka Publiczna im. J. Lelewela włączając się w obchody Dni Patrona. 18.09.2010 o godz. 1100 zaprosiła dzieci na głośne czytanie bajek.
 

W tym roku wędrowaliśmy po zaczarowanej krainie zwanej WIERSZOLANDIĄ. Odwiedziliśmy Krainę Fantazji, Krainę Czworonogów , Ptasią Krainę i Krainę Dużych i Małych, aby zapoznać się z elfami, wróżkami, pingwinem, kaczuszką, słowikiem, tygrysami.

Po magicznych krainach oprowadzali:

p. burmistrz – Zenon Kowalewski

p. dyrektor ZS nr 4 – Krzysztof Łachmański

p. strażak – Andrzej Buźniak

p. Komendant Policji – Zbigniew Matusiak, ks. Sebastian Krupniewski oraz p. Elżbieta Gerek – bibliotekarz Oddziału dla Dzieci.

Gośćmi biblioteki byli uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 i 4 oraz przedszkolaki z rodzicami. Aktorskie zdolności czytających wiersze wywołały uśmiech na twarzach słuchających.

 

 

My w Barwnym KorowodzieDni Patrona Miasta Św. Mateusza

Zakup nowości wydawniczych „Dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” w ramach zadania „Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków - Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0”.