Cud nad Wisłą

Pułtuska Biblioteka Publiczna im. J. Lelewela, Archiwum Państwowe m. st. Warszawy Oddział w Pułtusku oraz Pułtuskie Towarzystwo Społeczno Kulturalne włączyły się w obchody 90. rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku.

Cud nad Wisłą

 

Pułtuska Biblioteka Publiczna im. J. Lelewela, Archiwum Państwowe m. st. Warszawy Oddział w Pułtusku oraz Pułtuskie Towarzystwo Społeczno Kulturalne włączyły się w obchody 90. rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku. 9 czerwca w Czytelni biblioteki pułtuszczanie mieli okazję wysłuchać ciekawego wykładu prof. dr hab. Janusza Szczepańskiego pt.: „Cud nad Wisłą”. Na spotkaniu obecni byli m.in. starosta pułtuski, Andrzej Dolecki oraz dyrektor Archiwum Państwowego w Warszawie, dr Ryszard Wojtkowski. Galerii

Prelegent obrazowo omówił przebieg, znaczenie i następstwa bitwy, podkreślając rolę działań wojennych w okolicach Modlina, Nasielska i Pułtuska. Po krótkiej dyskusji zgromadzeni goście obejrzeli niezwykle interesującą wystawę „Wojna polsko – sowiecka 1920”. Na wystawie zgromadzono związane tematycznie dokumenty, plakaty, fotografie, literaturę i militaria. Wszystkie afisze i plakaty można oglądać dzięki uprzejmości Archiwum Państwowego m.st. Warszawy, które użyczyło ze swoich zbiorów materiały pozyskane m.in. z Instytutu Piłsudskiego w Nowym Jorku i wielu polskich archiwów państwowych. Skorzystano też z kolekcji osób prywatnych – p. Edwarda Malinowskiego i Bohdana Żukowskiego.

Wystawa dostępna będzie w godzinach pracy biblioteki do końca września. Serdecznie zapraszamy.

Zdjęcia:
Anna Pakieła - Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Pułtusku
Kamil Uchnast - Pułtuska Biblioteka Publiczna im. J. Lelewela
Dostępne w Galerii Zdjęć

 

 Cud nad Wisłą

Zakup nowości wydawniczych „Dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” w ramach zadania „Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków - Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0”.