Spotkanie z Barbarą Olak

W związku ze 140. rocznicą urodzin Wincentego Witosa Pułtuska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela zorganizowała  19 lutego b. r. interesujące spotkanie z p. Barbarą Olak.

Spotkanie z Barbarą Olak

W związku ze 140. rocznicą urodzin Wincentego Witosa Pułtuska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela zorganizowała  19 lutego b. r. interesujące spotkanie z p. Barbarą Olak, dziennikarką, pisarką, autorką  książki "Testament Wincentego Witosa", za którą w 2009 r. otrzymała prestiżową nagrodę im. Witolda Hulewicza. Pisarka opowiadała o pracy nad książką, która jest zbiorem wspomnień o tym wybitnym przywódcy ruchu ludowego i trzykrotnym premierze. w czasach II Rzeczypospolitej. 

 Materiał wspomnieniowy został spisany przez nią  na podstawie autentycznych  relacji rodziny, współpracowników i znajomych Witosa .Pani Barbara Olak bardzo przystępnie omówiła różne aspekty życia i działalności Witosa, nie stroniąc też  od wątków z jego życia prywatnego. Temu interesującemu spotkaniu towarzyszyła wystawa p.t. "Witos- trzykrotny premier", sprowadzona z Warszawy z Muzeum Historii Ruchu Ludowego.Spotkanie z Barbarą Olak

Zakup nowości wydawniczych „Dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” w ramach zadania „Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków - Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0”.