XII Pułtuskie Spotkaie z Literaturą Dziecięcą i Młodzieżową

8 kwietnia 2014 r. w ramach XII Pułtuskich Spotkań z Literaturą Dziecięcą i Młodzieżową odbyło się w Czytelni Pułtuskiej Biblioteki Publicznej im. Joachima Lelewela spotkanie z panią Agnieszką Frączek.

XII Pułtuskie Spotkaie z Literaturą Dziecięcą i Młodzieżową

8 kwietnia 2014 r. w ramach XII Pułtuskich Spotkań z Literaturą Dziecięcą i Młodzieżową odbyło się w Czytelni Pułtuskiej Biblioteki Publicznej im. Joachima Lelewela spotkanie z panią Agnieszką Frączek, germanistką, adiunktem Uniwersytetu Warszawskiego, autorką książek dla dzieci. Pisarka czytała dzieciom swoje teksty, opowiadała o swoim warsztacie literackim i o sobie. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie z klas I – III, którzy doskonale się bawili. Dzieci miały okazję nabyć książki pisarki, takie jak np.: „Siano w głowie”, „Kelner Kornel”, „Konopka i innych wierszy kopka”, „Trzeszczyli, czyli trzeszczące wierszyki”.

 

 
Drugie spotkanie odbyło się w Publicznej Szkole Podstawowej w Skaszewie Włościańskim.


XII Pułtuskie Spotkaie z Literaturą Dziecięcą i Młodzieżową

Zakup nowości wydawniczych „Dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” w ramach zadania „Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków - Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0”.