Zapomniany Rodowód Jana Pawła II - Barbara Olak

W dniu 20 maja 2015 r. w Czytelni Pułtuskiej Biblioteki Publicznej im. Joachima Lelewela odbyło się spotkanie z panią Barbarą Olak

Zapomniany Rodowód Jana Pawła II - Barbara Olak

W dniu 20 maja 2015 r. w Czytelni Pułtuskiej Biblioteki Publicznej im. Joachima Lelewela odbyło się spotkanie z panią Barbarą Olak, dziennikarką, pisarką, autorką  książki Zapomniany Rodowód Jana Pawła II. Pisarka opowiadała o pracy nad książką, która jest zbiorem wspomnień. Książka dotyczy nieznanych wątków w biografii Papieża, czyli jego włościańskiego rodowodu.

Materiał wspomnieniowy został spisany przez autorkę  na podstawie autentycznych  relacji rodziny i znajomych Ojca Świętego.

Spotkaniu towarzyszyła prezentacja multimedialna, podczas której można było obejrzeć autentyczne, unikatowe zdjęcia rodzinne Jana Pawła II. Uczestnicy spotkania mogli nabyć prezentowaną książkę i otrzymać pamiątkową dedykację.Zapomniany Rodowód Jana Pawła II - Barbara Olak

Zakup nowości wydawniczych „Dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” w ramach zadania „Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków - Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0”.