Wakacje w Filii Nr 2 Pułtuskiej Biblioteki Publicznej

Wakacje w Filii Nr 2 Pułtuskiej Biblioteki Publicznej

W wakacje zajęcia dla dzieci odbywały się w Filii nr 2. Dzieci uczestniczące w zajęciach wykazywały się zdolnościami plastyczno-manualnymi, poznały bohaterów książek, bajek i baśni.

Dzieci uczestniczyły m. in. w zajęciach plastyczno-manualnych, konkursach czytelniczych (odgadywanie tytułów książek i bohaterów), głośnym czytaniu bajek i baśni, zajęciach ruchowych na placu zabaw, wykonywały ilustracje.

Cieszy fakt, że uczestnicy zajęć zapisali się do biblioteki i wypożyczali książki.

W 20 spotkaniach uczestniczyło łącznie 176 dzieci w wieku od 6 do 12 lat.

Zajęcia odbywały się w bibliotece i placu zabaw przed budynkiem żłobka w godzinach od 11.00 do 13.00.Wakacje w Filii Nr 2 Pułtuskiej Biblioteki Publicznej

Zakup nowości wydawniczych „Dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” w ramach zadania „Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków - Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0”.