Poznaj bezpieczny Internet

Poznaj bezpieczny Internet

12 października obchodziliśmy Dzień Bezpiecznego Komputera. Z tej okazji w naszej Bibliotece prowadzone były zajęcia profilaktyczne pt. „Poznaj bezpieczny Internet”, skierowane do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych oraz wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Głównym celem spotkań było zapoznanie dzieci z możliwościami  i zagrożeniami, jakie daje Internet oraz przygotowanie uczniów do bezpiecznego korzystania z sieci.  Przeprowadzono 14 zajęć, w których uczestniczyło 316 uczniów.

Zajęcia miały formę pogadanki, uczniowie dyskutowali, dzielili się swoimi doświadczeniami i wyciągali wnioski.  Podczas zajęć dzieci poznały m.in. zasady bezpiecznego korzystania w sieci, czym jest Netykieta oraz jak zachować się w trudnych sytuacjach i kogo o nich informować. Dzieci poznały również adresy bezpiecznych stron internetowych m.in. www.sieciaki.pl oraz www.321internet.pl. Mamy nadzieję, że zajęcia zwiększyły świadomość uczniów na zagrożenia wynikające z niewłaściwego wykorzystania Internetu oraz nauczyły przeciwdziałania cyberprzemocy. Po zajęciach każdy uczestnik otrzymał folder zawierający zasady bezpiecznego korzystania z Internetu.Poznaj bezpieczny Internet

Zakup nowości wydawniczych „Dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” w ramach zadania „Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków - Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0”.