Zajęcia z przysposobienia bibliotecznego

Zajęcia z przysposobienia bibliotecznego

W dniu 19 października b.r. w Pułtuskiej Bibliotece Publicznej im. Joachima Lelewela odbyły się zajęcia z przysposobienia bibliotecznego, w których uczestniczyły dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej im. A. Zawadzkiego w Strzegocinie i Publicznej Szkoły Podstawowej im. bł. Jana Pawła II w Płocochowie.Zajęcia z przysposobienia bibliotecznego

Zakup nowości wydawniczych „Dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” w ramach zadania „Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków - Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0”.