Zajęcia z przysposobienia bibliotecznego

Zajęcia z przysposobienia bibliotecznego

W dniu 19 października b.r. w Pułtuskiej Bibliotece Publicznej im. Joachima Lelewela odbyły się zajęcia z przysposobienia bibliotecznego, w których uczestniczyły dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej im. A. Zawadzkiego w Strzegocinie i Publicznej Szkoły Podstawowej im. bł. Jana Pawła II w Płocochowie.Informacje

Biblioteka Narodowa
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Zakup nowości wydawniczych Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.