Zajęcia z przysposobienia bibliotecznego

Zajęcia z przysposobienia bibliotecznego

W dniu 19 października b.r. w Pułtuskiej Bibliotece Publicznej im. Joachima Lelewela odbyły się zajęcia z przysposobienia bibliotecznego, w których uczestniczyły dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej im. A. Zawadzkiego w Strzegocinie i Publicznej Szkoły Podstawowej im. bł. Jana Pawła II w Płocochowie.