Gmina Pułtusk czyta Małemu Misiowi

Gmina Pułtusk czyta Małemu Misiowi

Pułtuska Biblioteka Publiczna im. J. Lelewela przystąpiła akcji: Gmina Pułtusk czyta Małemu Misiowi. Projekt ten ma na celu rozwijanie czytelnictwa i współpracę pomiędzy przedszkolami i szkołami podstawowymi. Naszą placówkę reprezentuje Miś Tuliś. W swoją pierwszą podróż wyruszył on do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 z oddziałami integracyjnymi im. T. Kościuszki.

Zadaniem uczestników projektu jest wytypowanie misia, który wyruszy w podróż po placówkach, by wspólnie z przedszkolakami i uczniami promować czytelnictwo. Każdemu misiowi towarzyszy dziennik podróży. To w nim dzieci, do których zawędruje miś będą zapisywały wspólne chwile z maskotką, a co najważniejsze, wpiszą tytuł książeczki, jaką przeczytali wspólnie misiowi, który ich odwiedził.

Zapraszamy dzieci, które chcą przeczytać misiowi swoją ulubioną książeczkę do odwiedzenia go w Bibliotece!Gmina Pułtusk czyta Małemu Misiowi

Zakup nowości wydawniczych „Dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” w ramach zadania „Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków - Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0”.